مشخصات توری های سرندی با مفتول فولاد پر کربن ضد سایش

مشخصات توری های سرندی با مفتول فولاد پر کربن ضد سایش

تورهای سرند فولادی بااستفاده ازمفتول های پرکربن  High Carbon   وارداتی ازکشورهای اروپایی،بابهترین کیفیت ومناسب ترین گرید،بسیار مقاوم دربرابرسایش تولیدمی گردد.
ابعاد این توری ها به صورت استاندارد100×150 و100×200 سانتیمتر می باشد.درصورت نیازمشتری به ابعاد سفارشی وخمکاری کناره ها تولید می گردد.

مشخصات توری های سرندی با مفتول فولاد پر کربن ضد سایش

 وزن   ابعــاد  وزن   ابعــاد  قطر مفتول  چشمـه
 -  -  -  به صورت رول   1 mm   1 mm
 -  -  -  به صورت رول   1.5 mm  2 mm
 27 kg  100×200 cm  16 kg  100×150 cm   2 mm  3 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   2.2 mm  4 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   2.9 mm  5 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   3.2 mm  6 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   3.3 mm  7 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   3.5 mm  8 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   3.8 mm  9 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   3.9 mm  10 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   4.2 mm  12 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   4.3 mm  14 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   4.5 mm  15 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   4.6 mm  16 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   5 mm  18 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   5.2 mm  20 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   5.5 mm  22 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   5.8 mm  25 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   6 mm  28 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   6.3 mm  30 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   6.5 mm  32 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   6.5 mm  35 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm  7 mm  40 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   8 mm  50 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   8 mm  60 mm
 27 kg  100×200 cm  20 kg  100×150 cm   8 mm  70 mm
بازگشت

گروه صنعتی فولاد سرند تبریز |  خدمات ما شامل موارد زیر می باشد